Black girl dominates white Sometimes it takes a stranger to